Zpět na výpis článků

Základní poloha - leh na břiše

1

Paže složíme pod čelo, nohy máme mírně od sebe. Nádech, při výdechu posunem po podložce přenášíme trup vpravo. S nádechem vracíme trup zpět a opačně. Nohy zůstávají na podložce, trup provádí pohyb těsně nad podložkou.

2

Paže jsou ve svícnu, nohy mírně od sebe. Hlava je opřená o čelo. Nádech, při výdechu zvedáme od podložky celé předloktí i paže směrem vzhůru. Přitahujeme tím lopatky k páteři. Při cviku stáhneme hýždě.

3

Paže jsou ve vzpažení, nohy mírně od sebe, hlava je opřená o čelo. Nádech, při výdechu je vytahujeme společně za pravou paži a levou nohu. A opačně. Končetiny provádějí cvik těsně nad podložkou.

4
>

Paže spojíme za zády, nohy jsou natažené. Nádech, při výdechu stáhneme hýždě. Paže stahujeme směrem k hýždím. Zvedáme pouze ramena, trup i hlava zůstávají ležet.

Související články